Dla Rodziców

Dla Rodziców

Szanowni Państwo,

w naszym przedszkolu dajemy dzieciom dobre podstawy do osiągnięcia sukcesu w szkole. Robimy wszystko, by z przyjemnością czytały i pisały, były gotowe do odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności. Mając na uwadze rozwój emocjonalny dziecki, zapewniamy im stałą, dobrą opiekę pedagogów oraz logopedy. Nie zapominamy również o potrzebach ruchowych naszych podopiecznych – organizujemy zajęcia tak, by zachować równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu (także zimą) a zajęciami edukacyjnymi. Dzięki własnemu autobusowi wyjeżdżamy z dziećmi na różne wycieczki, np. nad morze, do zoo, do teatru czy ośrodków naukowych.

Podstawowe informacje

Nasze przedszkole posiada jeden oddział, ale dzieci uczęszczają na zajęcia w różnych grupach wiekowych.

Funkcjonowanie przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00–17.00.

Sale zabaw

Dla naszych podopiecznych przygotowaliśmy duże, kolorowe sale. Są one wyposażone w różnorodne gry dydaktyczne, zabawki, książki i przybory niezbędne do zajęć. Z myślą o rozwoju fizycznym dzieci zorganizowaliśmy również salę do ćwiczeń gimnastycznych.

Kuchnia

Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowujemy pyszne, zdrowe domowe posiłki. Respektujemy przy tym indywidualne diety dzieci (na przykład małych alergików), sporządzając dla nich oddzielne dania według wskazań rodziców.

Kuchnia jest wykorzystywana także przez dzieci, które pod bacznym okiem wychowawców pieką w niej ciasteczka, pierniczki czy rogale.

Wyposażenie dziecka w przedszkolu

Dziecko powinno mieć w przedszkolu:

1.      kapcie lub skarpetki antypoślizgowe,

2.      komplet ubrania w podpisanym worku,

3.      strój sportowy w podpisanym worku,

4.      zestaw do mycia zębów (kubek, szczotka, pasta),

5.      chusteczki higieniczne,

6.      ręczniczek (podpisany),

7.      chustkę lub czapkę na głowę chroniącą przed słońcem i wiatrem,

8.      kalosze (z wyjątkiem zimy, również podpisane),

9.      kompletną, odpowiednią do pogody odzież na codzienne spacery,

10.  pieluchy jednorazowe (jeżeli dziecko ich używa).

 

Ramowy rozkład dnia

6.00-8.50

  

schodzenie się dzieci, wykonywanie zadań indywidualnych, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia o charakterze wyrównawczym, czynności porządkowo-gospodarcze, gimnastyka poranna

8.50-9.00

  

przygotowanie do śniadania, mycie rąk - wdrażanie elementów higieny osobistej

9.00-9.20

  

śniadanie - praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków

9.20–10.50

  

realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia w grupach

10.50-12.20

  

spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy ruchowe

12.20-12.30

  

przygotowanie do obiadu

12.30-13.00

  

obiad

13.00-13.15

  

czas relaksu – czytanie literatury dziecięcej, słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne

13.15–14.25

  

zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu

14.25-14.30

  

przygotowanie do podwieczorku

14.30-14.50

  

podwieczorek

14.50–17.00

  

ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, wykonywanie prac plastycznych, praca indywidualna i wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci

 

Metody dydaktyczne wykorzystywane w przedszkolu

Programy dydaktyczne dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia wspomagamy naszych małych podopiecznych w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata. Rozwój dziecka stymulujemy poprzez różnorodne gry i zabawy dydaktyczne oraz odpowiednie metody metodyczne.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody i programy:

·         elementy pedagogiki M. Montessori,

·         elementy metody H. Doron,

·         metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne,

·         metodę dobrego startu M. Bogdanowicz,

·         metodę pedagogiki zabawy I. Flemming,

·         program Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

·         kinezjologię edukacyjną P. Dennisona,

·         metody K. Orffa i R. Labana,

·         drama.

 

 

Pedagogika Marii Montessori

Daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

 

Zadania pedagogiki Montessori:

·         Uczenie przez działanie. Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną  aktywność.

·         Samodzielność. Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

·         Koncentracja. Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

·         Lekcje ciszy. Dzieci uczą się współpracować podczas cichych zajęć indywidualnych i grupowych.

·         Porządek. Dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu  i swoim działaniu.

·         Społeczne reguły. Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: „nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj”.

·         Obserwacja. Jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

·         Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka. Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

 

Metoda Helen Doron

Early English to wyjątkowa, łatwa i naturalna metoda nauki języka angielskiego - bez względu na język ojczysty dziecka. Metoda oparta jest na naturalnym sposobie przyswajania własnego języka ojczystego. Dzieci wielokrotnie słyszą te same dźwięki w swoim otoczeniu, poznając ich znaczenie z kontekstu. W ten sposób najpierw rozumieją język, a następnie - zachęcane przez wychowawczynię - mówią.

 

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwijanie poprzez ruch:

·         świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

·         świadomości przestrzeni i działania w niej,

·         dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązania z nimi bliskiego kontaktu.

 

Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz

Udział w ćwiczeniach tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i – w związku z tym – możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń dziecko poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywne i przejawia większą inicjatywę.

 

Metoda pedagogiki zabawy I. Flemming

To system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają tu trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Program Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Charakterystyczne dla dziecięcej matematyki jest, że to, co nazywa się edukacją matematyczną przedszkolaków musi być wtopione w działania wspomagające rozwój umysłowy wszystkich dzieci. Dzieci rozwijające się wolniej mają wówczas szansę dogonić swoich rówieśników, dzieci o nieharmonijnym rozwoju mogą osiągnąć harmonię, by lepiej radzić sobie w szkole i życiu codziennym, dzieci z tzw. normą rozwojową mogą ujawnić swoje zdolności i rozwinąć je, zaś dzieci zdolne mogą wspaniale rozwinąć swój umysł i osiągnąć nieprzeciętne sukcesy.

Istotą wspomagania rozwoju umysłowego dzieci stanowi mądrze zorganizowany proces uczenia się, efektem zaś uczenia się jest każda stosunkowo trwała zmiana w zachowaniu, myślach i uczuciach dziecka, będąca rezultatem ich przyszłego doświadczenia.

Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona

To nieinwazyjna metoda poprawiania sprawności umysłowej istniejąca już od 30 lat. Ćwiczenia opracował dr Paul Dennison na podstawie doświadczeń, które zdobył w walce z własną dysleksją i wadą wzroku. Są to proste ruchy, które przynoszą korzyść każdemu uczącemu się. Gimnastyka mózgu z naprzemiennymi, precyzyjnymi ruchami aktywuje zrównoważone mięśnie z obu stron ciała. Jest ona bezpieczna i może być wykorzystywana na początku lub na końcu zajęć albo jako oddzielne ćwiczenie w czasie swobodnych zabaw.

Metody K. Orffa i R. Labana

To zabawy polegające na rozwijaniu i wrażliwości słuchowej oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

 

Drama

Drama jest metodą, która umożliwia dzieciom poznawanie świata poprzez działanie. Pozwala na uwzględnienie możliwości psychoruchowych dzieci w wieku przedszkolnym, szczególnie dużą potrzebę ruchu.
Drama nie jest aktorstwem, odbywa się bez scenariusza. Udział w dramie jest możliwy dla wszystkich, jedynym warunkiem jest emocjonalne wczucie się w rolę. Wszystko dzieje się jeden raz i jest wynikiem sytuacji improwizowanej. W dramie nie chodzi o uzyskanie efektów artystycznych. Niekiedy mało efektownie odegrana rola jest silnie przeżywana i przynosi głębokie efekty wychowawcze. Drama jest sposobem poznawania świata. Jest metodą pedagogiczną, w której wchodzenie w określone role, pozwala kreować rzeczywistość. W dramie dziecko musi wczuć się w postać, działać a nie grać.

Tekst ze strony: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1728

 

Polecamy Rodzicom

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu wykorzystują wiedzę psychologiczno-pedagogiczną opartą na koncepcjach zawartych w książkach Wychowanie bez porażek Thomasa Gordona oraz Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły Adele Faber i Elaine Mazlish. Również Państwa zachęcamy do lektury tych ciekawych pozycji książkowych.