Facebook

Aktualności

Wybierz rok: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

2010


21 grudnia 2010r.
Spotkanie op?atkowe po??czone z Jase?kami.21 grudnia 2010r.
Spotkanie op?atkowe po??czone z Jase?kami.21 grudnia 2010r.
Spotkanie op?atkowe po??czone z Jase?kami. Ksi?dz Proboszcz naszej Parafii sk?ada ?yczenia ?wi?teczne dzieciom, rodzicom i wychowawcom. Wspólnie podzielili?my si? op?atkiem.21 grudnia 2010r.
Nasze dzieci ciesz? si? siankiem, które znajduje si? w szopce.6 grudnia 2010r.
Miko?aj w przedszkolu. Miko?aj wchodzi do przedszkola. Dzieci ?piewaj? piosenki i mówi? wierszyki dla Miko?aja. Miko?aj bawi si? z dzie?mi.6 grudnia 2010r.
Miko?aj bawi si? z dzie?mi.Rozdaje prezenty.25 listopada 2010r.
Go?cili?my aktorów z Teatru "Marwil" z Bia?egostoku. Obejrzeli?my w ich wykonaniu przedstawienie pod tytu?em: "Lisek urwisek".18 listopada 2010r.
Nasze przedszkole bra?o udzia? w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Jestem wzorowym przedszkolakiem", dla 3-latków. w ramach Programu Edukacyjnego Akademii Malucha Magazynu "Kubu? Puchatek". Oto nasza grupka dzieci, która otrzyma?a dyplomy za udzia? i upominki, a tak?e "Kubusiowa", kolorowa ?azienka.18 listopada 2010r.
3-latki wraz z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjació?mi, uczy?y si? podstawowych zasad dobrego wychowania, aby mog?y poczu? si? bezpiecznej stawiaj?c pierwsze kroki na drodze do przedszkolnej samodzielno?ci, zdobywa?y znaczki ró?nych sprawno?ci.18 listopada 2010r.
Konkurs Plastyczny "Jestem wzorowym przedszkolakiem".5 pa?dziernik 2010r.
Urodzinki Martynki.2 pa?dziernika 2010r.
Wizyta Ks. Arcybiskupa w Przedszkolu2 pa?dziernika 2010r.
Wizyta Ks. Arcybiskupa w Przedszkolu2 pa?dziernika 2010r.
Wizyta Ks. Arcybiskupa w Przedszkolu29 wrzesien 2010r.
Zaj?cia 3-latków. Dzieci uk?adaj? zwierz?tka, z figur geometrycznych.23 wrze?nia 2010r.
Urodziny Wanesski.17 wrze?nia 2010r.
Obejrzeli?my przedstawienie "Teatrzyk o przyja?ni", w którym wyst?pili: Baba- Jaga,pies Burek, kot, kury, kaczki, krowa, lis oraz CO? co wyklu?o si? z jajka.17 wrze?nia 2010r.
"Teatrzyk o przyja?ni".14 wrze?nia 2010r.
Obchodzili?my trzecie urodzinki Ani.20 lipca 2010r.
Urodziny Mateuszka.20 lipca 2010r.
Urodziny Mateuszka.20 lipca 2010r.
Zabawy dzieci.20 lipca 2010r.
Zabawy dzieci.2 lipca 2010r.
Urodziny Weroniki.2 lipca 2010r.
Urodziny Weroniki.28 czerwca 2010r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie.28 czerwca 2010r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie.28 czerwca 2010r.
Wyjazd do ZOO w Oliwie.25 czerwca 2010r.
Zako?czenie Roku Szkolnego 2009/2010. Dzieci rozpocz??y uroczysto?? polskim ta?cem narodowym - polonezem.25 czerwca 2010r.
?egnali?my ?piewem naszych 5-latków, Ol? i ?ukaszka a tak?e Wiktori?.25 czerwca 2010r.
Dzieci za?piewa?y i zagra?y na instrumentach muzycznych piosenk? pod tytu?em: "Dzi? w przedszkolu mamy koncert". Pani Ania wraz z przedszkolakami zaprezentowa?a piosenk? w j?zyku angielskim.25 czerwca 2010r.
Po zako?czeniu przedstawienia nast?pi?o rozdanie nagród ksi??kowych i dyplomów. Nasza kadra pedagogiczna.16 czerwca 2010r.
Popo?udniowe zabawy dzieci.10 czerwca 2010r.
Dzie? Sportu.10 czerwca 2010r.
Dzie? Sportu.10 czerwca 2010r.
Dzie? Sportu.10 czerwca 2010r.
Dzie? Sportu.10 czerwca 2010r.
Dzie? Sportu.26 maja 2010r.
Obchodzili?my w przedszkolu uroczysto?? Dnia Mamy i Taty. Dzieci przygotowa?y pi?kne przedstawienie.26 maja 2010r.
Obchodzili?my w przedszkolu uroczysto?? Dnia Mamy i Taty.26 maja 2010r.
Obchodzili?my w przedszkolu Dzie? Mamy i Taty.14 maja 2010r.
Urodzinki Rózi.14 maja 2010r.
Urodzinki Rózi.1 czerwca 2010r.
Blanka, Wiktoria i Amelka - malowane bu?ki.2 czerwca 2010r.
Wyjazd do Teatru Miniatura we Wrzeszczu na przedstawienie pod tytu?em "Szalone ZOO".2 czerwca 2010r.
Wyjazd do Teatru Miniatura do Gda?ska - Wrzeszcza na przedstawienie pod tytu?em "Szalone ZOO".2010-05-12
Go?cili?my dzi? w przedszkolu STRA? PO?ARN?!2010-05-12
Go?cili?my dzi? w przedszkolu STRA? PO?ARN?.2010-05-12
Go?cili?my dzi? w przedszkolu STRA? PO?ARN?.2010-04-19
5-te urodziny Blanki26 marca, pi?tek
Tradycyjnie, jak ka?dego roku, dzieci przygotowa?y palmy do po?wi?cenia. Du?? palm? o wysoko?ci 2 m zanios?y na plebani?.26 marca, pi?tek
W przedszkolu odby?o si? przedstawienie pt. „Tadek Niejadek”.10 marca, ?roda
W czasie rekolekcji parafialnych nasze przedszkole odwiedzi? ojciec Krzysztof Kowalski – paulin z Torunia.10 marca 2010
Nasze sale16 luty 2010r.
Jak co roku wspólnie pieczemy rogaliki na zako?czenie karnawa?u.16 luty 2010r.
Malowane bu?ki Laury, Micha?ka i Amelki. Zako?czenie karnawa?u.2 luty 2010r.
Kol?da w przedszkolu.24 stycznia 2010r.
Jase?ka, które przedstawiali?my w parafii w Rotmance.22 stycznia 2010r.
Dzie? Babci i Dziadka w przedszkolu.22 stycznia 2010r.
Dzie? Babci i Dziadka w przedszkolu.14 stycznia 2010
Bal w przedszkolu i urodzinki Amelki14 stycznia 2010
Bal w przedszkolu i urodzinki Amelki7 stycznia 2010
Zimowe zabawy naszych przedszkolaków.7 stycznia 2010
Zimowe zabawy naszych przedszkolaków7 stycznia 2010
Zimowe zabawy naszych przedszkolaków