Facebook

Aktualności

Wybierz rok: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

2012


21 grudnia 2012 r.
Spotkanie op?atkowe dla Rodziców i Dzieci po??czone z jase?kami.21 grudnia 2012 r.
Spotkanie op?atkowe dla Rodziców i Dzieci po??czone z jase?kami.21 grudnia 2012 r.
Spotkanie op?atkowe dla Rodziców i Dzieci po??czone z jase?kami.21 grudnia 2012 r.
Spotkanie op?atkowe dla Rodziców i Dzieci po??czone z jase?kami.21 grudnia 2012 r.
Spotkanie op?atkowe dla Rodziców i Dzieci po??czone z jase?kami.21 grudnia 2012 r.
Spotkanie op?atkowe dla Rodziców i Dzieci po??czone z jase?kami.21 grudnia 2012 r.
Spotkanie op?atkowe dla Rodziców i Dzieci po??czone z jase?kami.6 grudnia 2012r.
Nasze przedszkolaki odwiedzi? ?w. Miko?aj.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Nasze przedszkolaki odwiedzi? ?w. Miko?aj.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu. Ca?a grupa przedszkolna otrzyma?a domek do zabawy Hello Kitty.6 grudnia 2012r.
Odwiedziny ?w. Miko?aja w przedszkolu.Dzieci ju? si? bawi? w ulubionym domku!4 grudnia 2012r.
Obchodzili?my ?wi?to Barbórkowe w przedszkolu.4 grudnia 2012r.
Obchodzili?my ?wi?to Barbórkowe w przedszkolu.4 grudnia 2012r.
Obchodzili?my ?wi?to Barbórkowe w przedszkolu.4 grudnia 2012r.
Obchodzili?my ?wi?to Barbórkowe w przedszkolu.4 grudnia 2012r.
Obchodzili?my ?wi?to Barbórkowe w przedszkolu.3 grudnia 2012r.
Urodzinki Karolka.3 grudnia 2012r.
Urodzinki Karolka.3 grudnia 2012r.
Urodzinki Karolka.3 grudnia 2012r.
Urodzinki Karolka.3 grudnia 2012r.
Urodzinki Karolka.3 grudnia 2012r.
Urodzinki Karolka.28 listopada 2012r.
Urodzinki Micha?ka.28 listopada 2012r.
Urodzinki Micha?ka.28 listopada 2012r.
Urodzinki Micha?ka.28 listopada 2012r.
Urodzinki Micha?ka.28 listopada 2012r.
Urodzinki Micha?ka.28 listopada 2012r.
Urodzinki Micha?ka.23 listopada 2012r.
Go?cili?my w przedszkolu Teatr "Paula" z Somborza z przedstawieniem pod tytu?em "Czarodziejskie s?owa".23 listopada 2012r.
W przedstawieniu wyst?pili: Pracu? i Sprytek, ?wietliki Laura, Leon, Lesiu, Wredniak , wiewiórka, Kwiatek ,Baba - Jaga.23 listopada 2012r.
Jeden ze ?wietlików przesta? ?wieci?, poniewa? niegrzecznie si? zachowywa?.Czarownik Wredniak chcia? zniszczy? ??k? i wszystkie ?wietliki. Kwiatuszek pomóg? ?wietlikowi, mówi?c,?e je?li b?dzie u?ywa? trzech s?ów: PROSZ?, DZI?KUJ? I PRZEPRASZAM to mu one pomog? odzyska? ?wiate?ko.23 listopada 2012r.
Przedstawienie " Czarodziejskie s?owa".23 listopada 2012r.
Przedstawienie "Czarodziejskie s?owa". "Zaczarowane s?owa ?ycie Ci umil?", "Prawdziwych przyjació? poznaje si? w biedzie".23 listopada 2012r.
Przedszkolna widownia z przej?ciem ogl?da przedstawienie "Czarodziejskie s?owa".19 listopada 2012r.
Przedszkolaki ogl?daj? rybki p?ywaj?ce w oczku wodnym ko?o przedszkola.19 listopada 2012r.
Popo?udniowe zabawy przedszkolaków.14 listopada 2012r.
Spotkanie w Domu Seniora z przedstawieniem z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci.14 listopada 2012r.
Spotkanie w Domu Seniora.14 listopada 2012r.
Spotkanie w Domu Seniora.14 listopada 2012r.
Spotkanie w Domu Seniora.Pocz?stunek po wyst?pie artystycznym.14 listopada 2012r.
Spotkanie w Domu Seniora.14 listopada 2012r.
Spotkanie w Domu Seniora.14 listopada 2012r.
Spotkanie w Domu Seniora.11 listopada 2012r.
Wyst?p dzieci w parafii 11 listopada z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci.11 listopada 2012r.
Wyst?p dzieci z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci.11 listopada 2012r.
?wi?to Niepodleg?o?ci.11 listopada 2012r.
Wyst?p dzieci w parafii 11 listopada z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci.11 listopada 2012r.
Wyst?p dzieci w parafii 11 listopada z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci.25 pa?dziernik 2012r.
?wiatowy Tydzie? Misyjny. Dzieci otrzyma?y od animatorki misyjnej krzy?yki misyjne.25 pa?dziernik 2012r.
?wiatowy Tydzie? Misyjny. Dzieci pozna?y kolory z pi?ciu kontynentów ?wiata.24 pa?dziernik 2012r.
Go?cili?my teatrzyk z przedstawieniem pod tytu?em: "Bajka o Dobrym Smoku F?felku".24 pa?dziernik 2012r.
"Bajka o Dobrym Smoku F?felku".24 pa?dziernik 2012r.
"Bajka o Dobrym Smoku F?felku".24 pa?dziernik 2012r.
"Bajka o Dobrym Smoku F?felku".24 pa?dziernik 2012r.
"Bajka o Dobrym Smoku F?felku".24 pa?dziernik 2012r.
"Bajka o Dobrym Smoku F?felku".18 wrze?nia 2012r.
Dzie? S?u?by Zdrowia. Odwiedziny w O?rodku Zdrowia w Rotmance i wr?czenie wspólnej pracy wykonanej przez dzieci.18 wrze?nia 2012r.
W dniu ?w. ?ukasza, patrona lekarzy i piel?gniarek, przedszkolaki odwiedzi?y O?rodek Zdrowia w Rotmance. Dzieci sk?ada?y ?yczenia i wr?czy?y wykonan? przez nich prac?.12 pa?dziernik 2012r.
Trójka dzieci z naszego przedszkola bra?a udzia? w konkursie pt.:"Czyste powietrze wokó? nas" "przygotowanym przez Powiatow? Stacj? Sanitarno - Epidemiologiczn? w Pruszczu Gda?skim12 pa?dziernik 2012r.
Karolek, Ula i Karolek recytuj? wierszyki w konkursie pt.:"Czyste powietrze wokó? nas".12 pa?dziernik 2012r.
Odbieranie wspólnego dyplomu i nagród.12 pa?dziernik 2012r.
w przerwie konkursu dzieci zwiedzi?y wystaw? artystyczna.12 pa?dziernik 2012r.
Dzieci w czasie przerwy mog?y obejrze? i zagra? na instrumentach perkusyjnych.5 pa?dziernik 2012r.
Urodzinki Martynki.5 pa?dziernik 2012r.
Urodziny Martynki.5 pa?dziernik 2012r.
Urodzinki Martynki.5 pa?dziernik 2012r.
Urodzinki Martynki.5 pa?dziernik 2012r.
Urodzinki Martynki.5 pa?dziernik 2012r.
Urodzinki Martynki.2 pa?dziernik 2012r.
Na pro?b? Rózi, dzieci robi? sa?atk? owocow?!2 pa?dziernik 2012r.
Dzi? robimy sa?atk? owocow?.2 pa?dziernik 2012r.
Robimy sa?atk? owocow?.1 pa?dziernik 20121r.
Przedszkolaki robi? sa?atk? warzywn?. Kroj? wszystkie sk?adniki do sa?atki.1 pa?dziernik 20121r.
Przedszkolaki robi? sa?atk? warzywn?.1 pa?dziernik 20121r.
Przedszkolaki robi? sa?atk? warzywn?.1 pa?dziernik 20121r.
Przedszkolaki robi? sa?atk? warzywn?.27 wrze?nia 2012r.
Urodzinki Sary.27 wrze?nia 2012r.
Urodzinki Sary.27 wrze?nia 2012r.
Urodziny Sary.27 wrze?nia 2012r.
Urodziny Sary.27 wrze?nia 2012r.
Urodziny Sary.4 lipca 2012r.
Absolwenci naszego przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 - Weronika.4 lipca 2012r.
Absolwenci naszego przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 - Zuzia.4 lipca 2012r.
Absolwenci naszego przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 - Pawe?ek.4 lipca 2012r.
Absolwenci naszego przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 - Mateuszek.4 lipca 2012r.
Absolwenci naszego przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 - Ania i Lenka.4 lipca 2012r.
Absolwenci naszego przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 - Tomek i Olimpia.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodziny Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodzinki Weroniki, Patrycji i Kacperka.3 lipca 2012r.
Urodziny Weroniki, Patrycji i Kacperka.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego 2011/2012. Po?egnanie 5-latków.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego 2011/2012.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego.28 czerwca 2012r.
Zako?czenie roku szkolnego.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.19 czerwca 2012r.
Dzie? Sportu.7 czerwca 2012r.
Ka?dego roku na terenie przedszkola przygotowujemy o?tarz na Bo?e Cia?o.7 czerwca 2012r.
Ka?dego roku na terenie przedszkola przygotowujemy o?tarz na Bo?e Cia?o.4 czerwca 2012r.
Z okazji Dnia Dziecka odwiedzi?a nas maskotka Slavko, która bawi?a si? razem z dzie?mi.4 czerwca 2012r.
Odwiedziny maskotki przed Euro 2012 Slavko. Wspólna zabawa.4 czerwca 2012r.
Odwiedziny maskotki przed Euro 2012 Slavko. Wspólna zabawa.4 czerwca 2012r.
Odwiedziny maskotki przed Euro 2012 Slavko. Wspólna zabawa.4 czerwca 2012r.
Odwiedziny maskotki przed Euro 2012 Slavko. Wspólna zabawa.4 czerwca 2012r.
Odwiedziny maskotki przed Euro 2012 Slavko. Wspólna zabawa.1 czerwca 2012r.
Dzie? Dziecka na placu zabaw.30 maja 2012r.
Urodzinki Mikolaja.30 maja 2012r.
Urodzinki Mikolaja.30 maja 2012r.
Urodzinki Mikolaja.30 maja 2012r.
Urodzinki Mikolaja.30 maja 2012r.
Urodzinki Mikolaja. Po wspanialej zabawie bawimy sie na swiezym powietrzu.30 maja 2012r.
Urodzinki Mikolaja.30 maja 2012r.
Urodzinki Mikolaja.30 maja 2012r.
Urodzinki Mikolaja. Zajadamy sie pysznym tortem urodzinowym.30 maja 2012r.
Urodzinki Mikolaja.29 maja 2012r.
Uroczysto?? z okazji Dnia Mamy i Taty w przedszkolu.29 maja 2012r.
Dzie? Mamy i Taty.29 maja 2012r.
Dzie? Mamy i Taty.29 maja 2012r.
Dzie? Mamy i Taty.29 maja 2012r.
Dzie? Mamy i Taty.29 maja 2012r.
Dzie? Mamy i Taty.29 maja 2012r.
Dzie? Mamy i Taty.29 maja 2012r.
Dzie? Mamy i Taty.17 maja 2012r.
Poznajemy alfabet, instrumenty i stroje kaszubskie. Spotkanie z cyklu "Pani Muzyka zaprasza".17 maja 2012r.
Spotkanie z cyklu "Pani Muzyka zaprasza".17 maja 2012r.
Spotkanie z cyklu "Pani Muzyka zaprasza".17 maja 2012r.
Spotkanie z cyklu "Pani Muzyka zaprasza".14 maja 2012r.
Urodziny Rózi i Weronki.14 maja 2012r.
Urodziny Rózi i Weroniki.14 maja 2012r.
Urodziny Rózi i Weroniki.14 maja 2012r.
Urodziny Rózi i Weroniki.10 maja 2012r.
Wykonanie pracy plastyczno - technicznej pod tytu?em "Mieszka?cy wiosennej ??ki" z u?yciem wiosennych kwiatków i ro?lin.10 maja 2012r.
Wykonanie pracy plastyczno - technicznej pod tytu?em "Mieszka?cy wiosennej ??ki" z u?yciem wiosennych kwiatków i ro?lin.10 maja 2012r.
Wykonanie pracy plastyczno - technicznej pod tytu?em "Mieszka?cy wiosennej ??ki".10 maja 2012r.
Wykonanie pracy plastyczno - technicznej pod tytu?em "Mieszka?cy wiosennej ??ki".10 maja 2012r.
Wykonanie wspólnej makiety:"Zwierz?ta z farmy". Figurki prosiaczków i kurczaczków wykonane zosta?y z masy solnej a koniki z kartonów, krówki z papieru.10 maja 2012r.
Wykonanie wspólnej makiety "Zwierz?ta z farmy".10 maja 2012r.
Wykonanie wspólnej makiety "Zwierz?ta z farmy".16 kwiatnia 2012r.
Go?cili?my aktorów z Teatru Rozmaito?ci, którzy przedstawili nam bajk? muzyczn? pod tytu?em: "Z?o ta?cem zwyci??aj".16 kwiatnia 2012r.
Spektakl opowiada? o losach g?siareczki Marysi, która dzieli si? z w?drownym cygankiem ostatnim kawa?kiem chleba.16 kwiatnia 2012r.
W nagrod? za dobre serce otrzymuje od cyganka niezwyk?? moc uzdrawiania wszelkich ?ywych stworze? za pomoc? czarodziejskiego ta?ca. Uzdrowienie chorego dziadka.16 kwiatnia 2012r.
Marysia spotyka Muminka, któremu czarownica odebra?a mow?. Marysia uzdrawia Muminka.16 kwiatnia 2012r.
Marysia ta?czy z szarf?.16 kwiatnia 2012r.
Rycerz Lubomir przemieniony przez czarownic? w ?wink?.16 kwiatnia 2012r.
Marysia pokazuje swój taniec czarownicy.16 kwiatnia 2012r.
Marysia ta?czy z przemienionym Lubomirem.16 kwiatnia 2012r.
Lubomir odzyska? sw? dawn? posta? i poprosi? Marysi? ?eby zosta?a jego ?on?.16 kwiatnia 2012r.
M?oda para zaprasza na wesele. Wszyscy szcz??liwi ?e dobro zwyci??y?o nad z?em.16 kwiatnia 2012r.
Wszystko ko?czy si? szcz??liwie, Marysia odzyska?a swoje g?ski,baba jaga postanawia by? tak?e dobra dla innych!Na koniec wszyscy aktorzy k?aniaj? si? widzom.27 marzec 2012r.
5-te urodzinki Olimpii. Sto lat i wszystkiego najlepszego!27 marzec 2012r.
5-te urodzinki Olimpii.27 marzec 2012r.
5-te urodzinki Olimpii.23 marca 2012r.
Zaj?cia pod has?em:"Dzie? Wody". Pani Monika pokazywa?a nam ró?ne do?wiadczenia z wod?.23 marca 2012r.
Gry i zabawy z wod?. Rozmawiali?my o tym, w jaki sposób mo?na i nale?y oszcz?dza? wod? oraz do czego jest potrzebna cz?owiekowi woda?23 marca 2012r.
Zaj?cia z wod?.23 marca 2012r.
Zaj?cia z wod?.23 marca 2012r.
Zaj?cia z wod?.21 marzec 2012r.
Powitanie wiosny - wykonanie pi?knej, radosnej Pani Wiosny.21 marzec 2012r.
Powitanie wiosny - wykonanie Pani Wiosny.21 marzec 2012r.
Rekolekcje w przedszkolu.Go?cili?my Brata Piotra Szymkowiaka ze Zgromadzenia Braci Mniejszych.21 marzec 2012r.
Rekolekcje w przedszkolu.15 marzec 2012r.
Obejrzeli?my przedstawienie pt.:"Pani wiosna radosna".15 marzec 2012r.
Obejrzeli?my przedstawienie pt.:"Pani wiosna radosna".28 luty 2012r.
Urodzinki Natalii.28 luty 2012r.
Urodzinki Natalii.28 luty 2012r.
Urodzinki Natalii.21 luty 2012r.
Drugi bal w przedszkolu na zako?czenie karnawa?u.21 luty 2012r.
Drugi bal w przedszkolu na zako?czenie karnawa?u.21 luty 2012r.
Drugi bal w przedszkolu na zako?czenie karnawa?u.21 luty 2012r.
Drugi bal w przedszkolu na zako?czenie karnawa?u.21 luty 2012r.
Drugi bal w przedszkolu na zako?czenie karnawa?u.21 luty 2012r.
Drugi bal w przedszkolu na zako?czenie karnawa?u.21 luty 2012r.
Drugi bal w przedszkolu na zako?czenie karnawa?u.21 luty 2012r.
Drugi bal w przedszkolu na zako?czenie karnawa?u.21 luty 2012r.
Drugi bal w przedszkolu na zako?czenie karnawa?u.21 luty 2012r.
Drugi bal w przedszkolu na zako?czenie karnawa?u.21 luty 2012r.
W czasie naszego balu karnawa?owego ?wi?towali?my trzecie urodzinki Zuzi i czwarte urodzinki Uli.21 luty 2012r.
Urodzinki Zuzi i Uli.21 luty 2012r.
Urodzinki Uli i Zuzi.14 luty 2012r.
Zabawy zimowe na ?niegu.14 luty 2012r.
Zabawy zimowe na ?niegu.14 luty 2012r.
Zabawy zimowe na ?niegu.14 luty 2012r.
Zabawy zimowe na ?niegu.14 luty 2012r.
Zabawy zimowe na ?niegu.14 luty 2012r.
Zabawy zimowe na ?niegu.31 stycznia 2012r.
Przyst?pili?my do ogólnopolskiego programu "Najtek i przyjaciele", wspieraj?cego kampani? edukacyjn? DryNites -?pijcie spokojnie", przeznaczony dla 4 i 5 latków.Nasze przedszkolaki bra?y udzia? w tym konkursie wykonuj?c prac? plastyczn? pt.: "Nasi przyjaciele".26 stycznia 2012r.
Kol?da w przedszkolu. Z wizyt? duszpastersk? odwiedzi? nas ks. Proboszcz Andrzej Kosowicz.25 stycznia 2012r.
Zabawy z chust? animacyjn?.25 stycznia 2012r.
Koncert z cyklu Pani Muzyka Zaprasza pod tytu?em: "Kolorowy karnawa?". Go?cili?my zespó? z Ameryki Po?udniowej z Peru. Ta?czyli i grali dla nas Ricardo i Fredi.25 stycznia 2012r.
Dzieci pozna?y peruwia?skie instrumenty: ciarango, sambonias i wilo, które sk?ada si? z grzechotki i tary.25 stycznia 2012r.
Jedna z piosenek za?piewanych przez peruwia?ski zespó? mia?a tytu?: "Sonkojaj Kompania".24 stycznia 2012r.
Dzie? Babci i Dziadka w przedszkolu.24 stycznia 2012r.
Dzie? Babci i Dziadka w przedszkolu.24 stycznia 2012r.
Dzie? Babci i Dziadka w przedszkolu.24 stycznia 2012r.
Dzie? Babci i Dziadka w przedszkolu.20 stycznia 2012r.
Wyst?p dzieci z naszego przedszkola na XI Powiatowym Przegl?dzie Jase?ek i Widowisk Obrz?dowych zwi?zanych ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gda?skim.20 stycznia 2012r.
Przegl?d Jase?ek i Widowisk Obrz?dowych w CKiS w Pruszczu Gda?skim.20 stycznia 2012r.
Przegl?d Jase?ek i Widowisk Obrz?dowych w CKiS w Pruszczu Gda?skim. Otrzymali?my dyplom za zaj?cie II miejsca w tym konkursie.18 stycznia 2012r
Bal karnawa?owy w przedszkolu.18 stycznia 2012r
Bal karnawa?owy w przedszkolu.18 stycznia 2012r
Bal karnawa?owy w przedszkolu.18 stycznia 2012r
Bal karnawa?owy w przedszkolu.18 stycznia 2012r
Bal karnawa?owy w przedszkolu.18 stycznia 2012r
Bal karnawa?owy w przedszkolu.18 stycznia 2012r
Bal karnawa?owy w przedszkolu.18 stycznia 2012r
Bal karnawa?owy w przedszkolu.18 stycznia 2012r
Bal karnawa?owy w przedszkolu.18 stycznia 2012r
Bal karnawa?owy w przedszkolu.