Facebook

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną naszego przedszkola tworzą młodzi i kreatywni nauczyciele. Wszyscy oni posiadają wykształcenie pedagogiczne, które pozwala na twórcze wykorzystanie różnorodnych metod pracy w odniesieniu do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka. Ponadto nauczyciele biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych i kursach.

Wychowawcy wspomagają i ukierunkowują rozwój dziecka, mając na uwadze jego wrodzone predyspozycje i zdolności. W celu lepszego poznania dziecka, zajęcia prowadzą w małych grupach, a w swojej pracy wdrażają aktywnie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów czynionych przez dziecko.

Indywidualne podejście do dziecka wspomaga stała współpraca z logopedą. Dzięki niej nauczyciele mogą dostosować realizowany program do możliwości dziecka – idzie ono swoją ścieżką dydaktyczną w odpowiednim dla siebie tempie.