Facebook

Zajęcia dydaktyczne

Działalność edukacyjną opieramy na nowej podstawie programowej MEN, pracując z programem autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci (Grupa Edukacyjna S.A. Kielce 2009). W czasie zajęć dydaktycznych stymulujemy rozwój intelektualny, motoryczny i emocjonalny naszych podopiecznych. I, co ważne, zapewniamy im również ciepłą atmosferę, dzięki czemu dzieci łatwiej i chętniej się uczą.

Zajęcia dydaktyczne w ramach czesnego:

 • zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, obejmujące rytmikę,
  śpiew i taniec,
 • zajęcia ogólnorozwojowe z chustą animacyjną - Klanza,
 • warsztaty plastyczne,
 • drama,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia i zabawy sportowe,
 • zajęcia logopedyczne,
 • religia.
Ponadto w ramach zajęć dzieci:
 • spotykają się z ciekawymi ludźmi, pracującymi w różnych zawodach,
 • przygotowują spektakle teatralne, które są wystawiane również poza przedszkolem,
 • wyjeżdżają na wycieczki (np. do teatru, ośrodków naukowych, zoo),
 • biorą udział w imprezach okolicznościowych.

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski – prowadzony metodą Helen Doron,
 • lekcje tańca – prowadzone przez Centrum Tańca „Gabi”.

Tradycje przedszkola

Nasze przedszkole ma już swoje tradycje:

 • w święta patronalne związane z różnymi zawodami wychodzimy, by poznać pracę osób je wykonujących (np. w dniu św. Łukasza, patrona służby zdrowia, odwiedzamy ośrodek zdrowia, a w dniu św. Floriana spotykamy się ze strażakami),
 • przygotowujemy okolicznościowe przedstawienia, z którymi wychodzimy poza przedszkole (np. występ z okazji odzyskania niepodległości, jasełka),
 • bierzemy udział w pozaprzedszkolnych konkursach plastycznych oraz przeglądach muzycznych,
 • uroczyście obchodzimy urodzinki naszych przedszkolaków.

Współpraca

Nasze przedszkole współpracuje ściśle z logopedą, który dwa razy w tygodniu prowadzi zajęcia z dziećmi. Dzięki informacjom od Rodziców naszych podopiecznych wiemy, że dzieci objęte opieką logopedyczną w naszym przedszkolu nie wymagają spotkań z logopedą w zerówce i kolejnych klasach szkoły podstawowej.

Współpracujemy również z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim.